Bli gästforskare hos oss

Centrum för forskning om religion och samhälle, CRS, vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, huvudsakligen inriktad på pågående religiösa och sociala förändringar i dagens samhälle.

Centret kan erbjuda en akademisk miljö, inklusive tillgång till universitetsbibliotekets resurser (såväl fysiska böcker och tidskrifter som digitala resurser). Gästforskare kan också erbjudas kontor med tillgång till dator, skrivare och trådlöst nätverk. Dock kan vi inte erbjuda någon lön eller anställning, och inte heller bostad.

För mer information om möjligheten att komma som gästforskare, kontakta CRS genom föreståndare martha.middlemiss@crs.uu.se.

Utveckla nya projekt

Vi vill gärna komma i kontakt med forskare som vill utveckla tvär- och multivetenskapliga projekt inom området religion och samhälle och som tror att CRS vore en bra miljö att vistas i med positiva förutsättningar för sådana projekt.

Om du vill diskutera dina planer och hur de skulle kunna passa in i CRS forskningsprofil så är du mycket välkommen att skicka in en intresseanmälan innehållande en kort beskrivning av din projektidé, ett CV samt kort information om var du planerar att söka forskningsfinansiering till martha.middlemiss@crs.uu.se. Vi vill gärna diskutera och stödja utvecklingen av projekt som kan leda till ett samarbete som både gagnar dig som forskare och CRS som forskningsmiljö.

Senast uppdaterad: 2022-04-27