Historik

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) har utvecklats i flera steg. Innan centrumbildningen kom till stånd drevs verksamheten inom vad som kallades Diakonivetenskapliga institutet (DVI), i ett samarbete mellan Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Uppsala universitet. Diakonivetenskapliga institutet startade sin verksamhet under hösten 1999. Lokaler på Kungsängstorg 6, i anslutning till Samariterhemmet, renoverades och togs i bruk med professor Anders Bäckström som institutets forskningschef och Ninna Edgardh som föreståndare. Diakonivetenskapliga institutet invigdes den 8 december 1999 av ärkebiskop KG Hammar och Uppsala universitets prorektor Lena Marcusson.

2007 övergick DVI till en centrumbildning vid Teologiska fakulteten i samarbete med Diakonistiftelsen Samariterhemmet, under namnet Centrum för studier av religion och samhälle. Den 1 juli 2009 flyttade verksamheten till Teologiska institutionens lokaler vid campus Engelska parken och samarbetet med Diakonistiftelsen avslutades. Den 31 december 2009 ändrades centrumbildningens namn till Centrum för forskning om religion och samhälle (Uppsala Religion and Society Research Centre), som förkortas CRS. Namnbytet markerar att centrumbildningens forskningsmiljö av Vetenskapsrådet har fått erkännande som ett Center of Excellence genom beviljandet av det tioåriga Linnestödsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy, som pågår 2008-2018. Den 1 februari 2012 invigdes CRS nya lokaler i Engelska parken Campus, hus 4 på plan 2. Fem och ett halvt år senare, i juni 2017, flyttade CRS till nybyggda lokaler i hus 22. 

Senast uppdaterad: 2021-03-12