Inspelning från DELMIs och CRS februariseminarium om integration nu publicerad

2023-03-09

Inspelningen av seminariet kan nu ses i efterhand på DELMIs hemsida:

Migration, religion och integration - Delmi

Senast uppdaterad: 2021-06-15