Ernils Larsson - Ny doktoravhandling Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan

2020-02-20

Ny doktorsavhandling. Ernils Larsson doktorand i religionshistoria och aktiv inom Impact programmet disputerar 28 februari med en avhandling om hur  “religion” har tolkats och hanterats i domstolar i efterkrigstidens Japan.  

Abstract (på engelska)

Senast uppdaterad: 2021-06-15