Teologiska fakulteten gör om - Intervju med Mattias Martinson, dekan på teologiska fakulteten

2020-04-06

Med utgångspunkt i teologiska fakultetens mål och strategier från 2016 slutförs nu ett större förändringsprojekt inom fakulteten.

Det flera år långa förändringsprojektet "Projekt 2020" inom teologiska fakulteten börjar nu bli klart. Färre forskarutbildningsämnen, organisationsförändringar för att lyfta upp ämneskompetensen, nya utbildningsprogram, stärkta centrumbildningar för mångvetenskap och förändrad delegationsordning är de viktigaste delarna av förändringsprojektet.
– Jag har svårt att se att det finns något förändringsprojekt vid universitetet som varit mer kollegialt genomfört i fråga om förankring och tidsåtgång i processerna, säger Mattias Martinson, dekan för teologiska fakulteten. Men han tillägger också att det inte betyder att det inte funnits kritik mot olika delar av projektet.
– Viss kritik och missnöje är nog oundvikligt när man driver på för förändring.

Hela intervjun kan läsas här

Senast uppdaterad: 2021-06-15