Forskare vid CRS är involverade i två projektgrupper som har nyligen fått finansiering från CIRCUS vid Uppsala Universitet

2020-06-24

Forskare vid CRS är involverade i två projektgrupper som har nyligen fått finansiering från CIRCUS vid Uppsala Universitet för att utveckla tvärgående forskningsprojekt. Grupperna avser att utveckla forskning om Artificiell Intelligens, moraliskt aktörskap och ansvarsutkrävande vid CRS respektiv att undersöka innovation i begravningar och begravningsriter.

Senast uppdaterad: 2021-06-15