Ernils Larsson får Donnerska institutets forskarpris 2020

2020-10-26

Ernils Larsson tilldelades Donnerska institutets forskarpris 2020 för sin doktorsavhandling om relationen mellan stat och religion i Japan utgående från hur domstolarna i landet har resonerat i rättstvister kring shintoismen. Avhandlingen har namnet Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan (2020).

Forskarpriset utdelas årligen till en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5 000 euro.

Läs mer här: https://www.donnerinstitute.fi/aktuellt-3/ernils-larsson-far-donnerska-institutets-forskarpris-2020/ 

Senast uppdaterad: 2021-06-15