Ernils Larsson beviljas medel för postdok-projekt vid CRS

2021-06-10

Ernils Larsson har beviljats internationell postdok från Vetenskapsrådet 3,45 mkr under perioden 2021-2024 för projektet Från sekulär institution till religiös organisation: Helgedomsshinto i efterkrigstidens Japan. 

Projektet är baserat på CRS och Dr. Larsson kommer spendera en betydande del av tiden vid Kokugakuin University i Tokyo, Japan.

Senast uppdaterad: 2021-06-15