Nytt internationellt forskningsnätverk: Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

2021-10-12

CRS forskare Dr. Emin Poljarevic är del av ett internationellt forskningsnätverk som nyligen framgångsrikt säkrat framtida finansiering.

Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity (COREnet) är ett mångvetenskapligt nätverk som syftar till att producera och utbyta kunskap samt skapa en ökad europeisk kapacitet i frågor som rör intersektionen mellan migration och religiös mångfald, med ett särskilt fokus på bottom-up research

Nätverket finanseras under fyra år av European Cooperation in Science and Technology (COST), som tillhandahåller forskningsfinansiering till forskare och innovatörere som vill starta mångvetenskapliga forskningsnätverk i och utanför Europa. 

Mer information om nätverket, dess fokus och aktiviteter går att finna här.

Senast uppdaterad: 2021-06-15