Finns det ett kristet synsätt på abort?

2012-10-17

IMPACT-forskaren Mats Kumlien har publicerat en studie med titeln Finns det ett kristet synsätt på abort?

Rättshistorikern Mats Kumlien har studerat olika kristna och juridiska uppfattningar kring abort. Studien finns publicerad som Working paper vid Juridiska fakulteten och är tillgänglig digitalt.

Nyheter från 2013