Bok fyller sprickor i den assyriska berättelsen

2013-02-04

En ny bok i CRS:s egen skriftserie: ”Studies in Religion and Society” visar den första samlade bilden av den assyriska identiteten. Boken tar upp olika tidsepoker och frågor som tidigare inte varit belysta:
– Det har funnits ett tomrum i det assyriska folkets berättelse som jag och mina medförfattare velat fylla, säger Önver Cetrez, universitetslektor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Boken ”The Assyrian Heritage: Threads of Continuity and Influence” består av totalt 13 kapitel som författats av forskare från lärosäten i bland annat Storbritannien, USA, Österrike och Spanien och ges ut av publikationsförlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Önver Cetrez är redaktör för boken tillsammans med Sargon Donabed, biträdande professor i historia vid Roger Wiliams University i Bristol, Rhode Island och Aryo Makko, postdoktor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Önver Cetrez har varit ledare för flera forskningsprojekt om assyrier och andra invandrargrupper i Sverige och är medlem i Impact-programmet vid Religion och Samhälle.

– Idén att ge ut en sådan här bok väcktes efter olika möten som jag har haft med assyriska ungdomar när jag föreläst om identitetsfrågor och i samtal med forskarkollegor. Det var tydligt att det fanns ett stort intresse av att få veta mer om den assyriska identiteten, säger Önver Cetrez.

Enligt Önver Cetrez har det tidigare saknats ett samlat verk som belyser den assyriska identiteten både under historisk så kallade förkristen tid och i efterkristen tid. Många känner till det assyriska folkets historia så som det såg ut före Kristus i Mesopotamien, Anatolien (de centrala högländerna i Mindre Asien, Turkiet) och Persien, färre vet vad som hände det assyriska folket tiden efter det assyriska rikets upplösning:

– Det har funnits sprickor i det assyriska folkets berättelse och ett viktigt mål har därför varit att fylla ut dessa mellanrum, säger Önver Cetrez.

I boken behandlas religiösa och kulturella assyriska frågor som varit viktiga för det assyriska folkets identitetsskapande. Här finns ett kapitel om det Neoassyriska riket under det assyriska rikets storhetstid som beskriver hur den nationella och etniska identiteten utvecklats fram till tiden efter rikets fall. I ett annat behandlas den assyriska identiteten före nationalstaten. Andra kapitel tar upp fakta kring det assyriska folkets språk, symboler och religiösa tro fram till efterkristen tid.

Dessutom beskrivs tidsepoker som inte tidigare har varit belysta:

– Speciellt den tidiga förkristna perioden fram till 500 e Kr har haft luckor som vi nu börjar fylla igen. Även tiden fram till den stora assyriska migrationen under 18-1900-talet har varit dåligt beskriven.

En viktig faktor för att fylla i en del av luckorna har varit olika arkeologiska fynd och studier av både äldre och moderna företeelser. Tvärvetenskaplig forskning om den assyriska identiteten har också gett ny kunskap.

Antologin visar på att det finns flera inslag i den assyriska identiteten som lever kvar, från den förkristna tiden in i modern tid. Exempel ges på olika religiösa riter och symboler som har sitt ursprung i järnåldern. Fynd visar också att det funnits assyriska statsbildningar även efter rikets fall liksom en modern politisk identitet.

– Jag hoppas att vi på det här sättet kan väva samman bilden av den assyriska berättelsen, säger han.

Nästa steg är att ge ut en pocketbok, som vänder sig till unga, deras föräldrar och andra som vill veta mer. Bokens innehåll anpassas efter en bredare målgrupp och kommer att översättas till svenska.

– Speciellt i ett sekulärt land är det viktigt att bygga en hållbar identitet som inte enbart utgår från den religiösa tillhörigheten. Om man som det assyriska folket saknar ett eget land, blir dessa frågor komplicerade, säger Önver Cetrez.

Nyheter från 2013