Söderbergska priset till Impactforskare

2013-03-15

Kungliga Vetenskapsakademien har tilldelat Impactmedlemmen och professorn Maarit Jänterä-Jareborg Söderbergska priset i rättsvetenskap för hennes vetenskapliga bidrag till den internationella familjerätten.

Maarit Jänterä-Jareborg leder forskningen om familjer, juridik och samhälle inom Impact-programmets Tema 3, som fokuserar på frågor som religiös mångfald inom familjerätten, europeiseringen av familjerätten, gränsöverskridande familjemål och mänskliga rättigheter, samt samarbeten inom religiösa och statliga institutioner.

Det Söderbergska priset delas ut som en hyllning till hennes banbrytande insatser inom internationell familjerätt i de nordiska länderna och för hennes aktiva vetenskapliga deltagande i den europeiska utvecklingen av familjemål.

Priset, som utgörs av 1 miljon kronor kommer att delas ut vid en särskild ceremoni som inkluderar ett seminarium om utvecklingen familjerätten i Europa, den 30 maj 2013 vid den Kungliga Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm.

Priset delas ut vart fjärde år och Maarit Jänterä-Jareborg är den första kvinnan att få priset.

* Maarit Jänterä-Jareborg är biträdande programledare för Impact-programmet.

Nyheter från 2013