Kyrkan inte ett företag som andra

2013-08-13

I en artikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt skriver Miriam Hollmer (CRS) och Anna Ardin (Sektor 3) bland annat om den enkätundersökning om svenskarnas attityder till olika välfärdsaktörer.

I artikeln problematiserar artikelförfattarna en del av de frågor som väcks av undersökningens resultat. Rapporten som omtalas finns utgiven i centrums skriftserie, Studies in Religion and Society.

Nyheter från 2013