Nord-sydsamarbete i nytt Impact-projekt

2013-11-20

Ett nytt projekt har just dragits igång inom Impact-programmet. Det är den svenska delen av ett internationellt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet, universitetet i Helsingfors, Diakonhjemmet höjskole i Oslo och University of South Africa.

The international research team of the YOMA-project 
YOMA-projektets internationella forskningsgrupp vid den inledande konferensen i Pretoria. 

Ett nytt projekt har just dragits igång inom Impact-programmet. Det är den svenska delen av ett internationellt forskningssamarbete för åren 2013-2017 mellan Uppsala universitet, universitetet i Helsingfors, Diakonhjemmet höjskole i Oslo och University of South Africa.

Projektet har fått namnet Youth at the margins: a comparative study of the contribution of faith-based organisations to social cohesion in South Africa and Nordic Europe (YOMA).

Syftet är att genomföra en policyrelevant, jämförande undersökning av hur trosbaserade organisationer kan bidra till social sammanhållning, och då i synnerhet hur de kan bidra till integration på lokal nivå av marginaliserade ungdomar, i Sydafrika och Norden (Sverige, Finland och Norge).

Kvalitativa fallstudier kommer att genomföras på tre olika platser i Norden och fyra platser i Sydafrika. Platserna ska representera olika miljöer: storstad, medelstor stad och landsbygd.

En inledande konferens, där det första årets forskning planerades, hölls i Pretoria, Sydafrika, den 29 oktober-1 november i år. Där samlades 25 forskare från de fyra deltagande länderna för att utveckla teoretiska och begreppsliga redskap, och för att diskutera vilka metoder som ska användas i projektet.

För Impact deltog professor Per Pettersson, ansvarig för den svenska forskargruppen, doktoranden Maria Klingenberg och mastersstudenten Maximilian Broberg.

Den sydafrikanska delen av YOMA-projektet finansieras av Sydafrikas nationella forskningsstiftelse, den finska delen av Finlands akademi, den norska delen av Diakonhjemmet höjskole och den svenska av Impactprogrammet.

Per Pettersson 2013-11-20
per.pettersson@kau.se

Nyheter från 2013