CRS/Impact har en ny informatör

2013-11-26

Den 15 oktober tillträdde Ulrika Öster som informatör på CRS och Impactprogrammet. 

Ulrika arbetar tre dagar i veckan (totalt 50%) med CRS och Impacts webbsidor, detta nyhetsbrev och andra informationsuppgifter.

Ulrika Öster har de senaste åtta åren arbetat som journalist och webbredaktör på Sveriges advokatsamfund. Hon är utbildad journalist, och har även studerat bland annat historia och statskunskap.

Kontakta Ulrika Öster via telefon eller e-post:

Tel. 018-471 21 83
Ulrika.oster@crs.uu.se

Nyheter från 2013