Sekularismforskningen bör lära av andra forskningsfält

2013-12-11

CRS-forskare bloggar om sekularism.

Har sekularismen en egen kärna, eller kan den bara förstås i relation till religion? Frågan diskuteras och analyseras återkommande inom forskningen kring sekularism och sekularisering.

Men i sin iver att vara med och forma det framväxande området sekularismstudier begår många forskare tankefel. Det anser CRS-forskaren Per-Erik Nilsson. I ett blogginlägg på The Critical Religion Associations webbplats diskuterar han dessa. Enligt Nilsson missar diskussionen också många viktiga lärdomar från närliggande forskningsområden som kritisk religionsteori och postkoloniala religionsstudier. 

Läs Per-Erik Nilssons blogginlägg Rethinking Secularism (Again).

Nyheter från 2013