Martin H:son Holmdahl-stipendium till CRSs biträdande programledare

2017-01-30

Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt och biträdande programledare för forskningsprogrammet Impact of Religion vid CRS, fick vid vinterpromotionen 27 januari ta emot ett delat så kallat Martin H:son Holmdahl-stipendium.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och ges till forskare som genom sin vetenskapliga gärning på ett föredömligt sätt arbetat med frågor om mänskliga rättigheter. Lind fick priset för att hon i sin forskning tagit upp sociala rättigheter och inte minst rätten till hälsa. Särskilt viktigt är att hon uppmärksammat dessa frågor även utanför akademin. I motiveringen framhålls att Lind är engagerad i universitetets nya satsning på mångvetenskaplig forskning om rasism.

Nyheter från 2017