Ny bok av Impact-forskare Mosa Sayed

2017-02-14

Arvsrätt enligt shiaislam: en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem

Innehåll:

När profeten Muhammed dog år 632 uppkom en oenighet om valet av hans ställföreträdare som så småningom delade islams anhängare i shia- och sunnimuslimer. Inom ramen för de shia- och sunnimuslimska inriktningarna etablerades mångskiftande teologiska föreställningar och rättstraditioner på livets samtliga områden, ofta med viktiga skillnader.

I sin bok Arvsrätt enligt shiaislam: en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem behandlar Impact-forskare Mosa Sayed från juridiska institutionen vid Uppsala universitet, såväl historiska händelser som dagens tolkningar och utmaningar av de shia- och sunnimuslimska arvssystemen. Med shia islam i förgrunden, försöker han att identifiera och förklara de stora skillnader som finns.

Arvssystemet är centralt för den shiamuslimska identiteten och särarten men har fått lite uppmärksamhet i västerländsk forskning. De islamiska arvssystemen anses enligt muslimsk trosuppfattning vila på sharian som i sin tur grundas på en uppenbarad och gudomligt inspirerad rättsordning. Finns det förutsättningar att anpassa de islamiska arvslagarna till dagens behov och i så fall hur?

Bokframsida

Nyheter från 2017