UR-serie om diskriminering av muslimer med professor Mia Lövheim

2017-03-13

Diskriminieringsombudsmannens kunskapskonferens Diskriminiering av muslimer har nu blivit en programserie på UR. 

Programmen i Utbildningsradions serie visar de olika föreläsningarna från DOs konferensens, alla på temat diskimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering. En av föreläsningarna hålls av Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala univeristet och temaledare för Impacts Tema 1: Religiös och social förändring.

Mia Lövheims föreläsning med rubriken Representation av muslimer i svenska nyheter går att se här
 

Nyheter från 2017