AIMday Välfärd den 13 juni 2017

2017-03-17

AIMday Välfärd är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Uppsala universitet med externa parter (företag och organisationer) som arbetar med välfärdsfrågor, för att att inspirera och lägga grunden till samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.

AIMday Välfärd 2017 fokuserar på välfärden i förhållande till den snabba samhällsutvecklingen utifrån följande områden: social hållbarhet, arbetsliv, folkhälsa, migration, integration och rasism, samt demokrati, integritet och rättigheter.

Registrering för forskare öppnar den 12 april och stänger den 19 maj.

Läs mer här

Nyheter från 2017