Impact forskaren Kavot Zillén diskuterar religionsfrihet i Veckans Juridik

2017-04-01

Slöja på jobbet och skolämnen i strid med elevers tro - hur stor plats får religionsfriheten ta?

I programmet Veckans Juridik diskuterar ett antal experter en aktuell fråga. I programmet med rubriken Slöja på jobbet och skolämnen i strid med elevers tro - hur stor plats får religionsfriheten ta? deltar Impact forskare Kavot Zillén. 

Se programmet här

Nyheter från 2017