Exhausted Women – Exhausted Welfare, 23-24 November 2017 på CRS

2017-04-01

Den nordiska konferensen

Exhausted Women – Exhausted Welfare
Religion and minorities in the transformations of gender and welfare

kommer gå av stapeln den 23-24 november 2017 på Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala universitet, Sverige

För mer information om konferensen och call for papers

Anmälan

Nyheter från 2017