Religion, Human Rights and Education - ny bok relaterad till Impact programmet

2017-04-27

Religion, Human Rights and Education är titeln på en ny bok relaterad till Impact of Religion programmet. Den är redigerad av impact forskaren Anders Sjöborg och Professor Hans-Georg Ziebertz, Würzburg, som var gästprofessor på CRS under 2013-2014. Boken antar ett interdisciplinärt perspektiv på intersektionen mellan religion, mänskliga rättigheter och utbildning.

Läs mer här.

Nyheter från 2017