Impactforskare på Almedalen

2017-06-20

Flera Impact-forskare medverkar vid intressanta seminarium under årets politikervecka i Almedalen, listade nedan. 

Närvaron från Uppsala universitet är under veckan stor, samtliga programpukter finner du på uu.se/almedalen.


Är det krympande civilsamhället på väg hit?

Måndagen den 3 juli, kl. 15.15-16.15 i Ideella trädgården

Syfte: Visa på att vi inte kan ta de demokratiska värdena för givna. Sveriges civilsamhälle är på många sätt unikt, och det måste vi värna om. Innehåll: Utrymmet för civilsamhället krymper i många delar av världen just nu, visar flera globala rapporter. Sverige är ett av få länder som fortfarande har ett öppet civilsamhälle. Men den negativa trenden börjar även visa sig här. Att ”strypa bidragskranen” till organisationer hörs numer inte sällan av debattörer som hävdar sig värna demokratikriteriet vid statsbidrag. Hot och hat är vardag för många aktivister som kämpar för jämlikhet och jämställdhet. En ökning av desinformation och ”alternativa nyheter” riskerar också att användas för att misskreditera civilsamhällesorganisationer, menar organisationen CIVIVUS.

Hur motverkar vi denna utveckling?

Med exempel från England, Ryssland, Turkiet och USA diskuterar vi hur Sverige kan stå beredda att försvara det öppna civilsamhället. Medverkande: En expertpanel som i form av 3-4 pecha kuchas (20 bilder á 2+ sekunder vardera) som visar insights från nuläget i USA, Turkiet, England och Ryssland.

Ryssland (Amanda Valentin, SILC), USA (Maja Dahl, Arenagruppen), Turkiet (Ekim Caglar) & England (Martha Middlemiss Lé Mon).


Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation?

Tisdagen den 4 Juli ,Kl 8:00–9:00 i ideella trädgården

bjuder Vinnova, Vetenskap & Allmänhet och Ideell Arena tillsammans in till en frukostdialog utifrån inledande exempel på FoU-program och stöd till sociala innovationer. Hur kan akademi, finansiärer och ideella organisationer tillsammans utveckla ny kunskap om civilsamhället? Och hur kan civilsamhället stärka sin egen innovationsförmåga? Vi välkomnar forskare, forskningsfinansiärer, verksamma i ideell sektor liksom alla intresserade till ett rundabordssamtal om möjligheter och hinder för ökad samverkan mellan forskning, innovation och praktik!

I seminariet medverkar: Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet, Jenny Hjalmarsson, kvalitetsansvarig och projektchef, Famna, Johan Hvenmark, ek dr, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef Idrott, Riksidrottsförbundet, Andreas Netz, programansvarig Social Innovation, Vinnova och Truls Neubeck, verksamhetschef, IDEELL ARENA


Morgonsoffan, UU

Tisdagen den 4 Juli ,Kl 9.30-10

Anna-Sara Lind och Stig-Björn Ljunggren kommer att ha ett samtal om ”Makten över välfärden – bestämmer juridiken över politiken?”


Den svenska rasismen och de mänskliga rättigheterna

4 juli kl. 11-12 i UU:s lokaler, B 23.

Cemfor medverkar på en diskussion om racism i Sverige. Per-Erik Nilsson, Jenny Ehnberg och Anna-Sara Lind medverkar.


Att tänka fritt och rätt – om forskning, kritik och vetande i utmanande tider

4 juli kl. 15.00-16.00, UU:s lokaler

Medverkande:
Eva Åkesson, rektor, UU
Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
Pernilla Leviner, docent, bitr föreståndare barnrättscentrum i Stockholm.
Anna-Sara Lind, Bitr. programledare Impact-programmet, UU och föreståndare Cemfor, UU.

Forskarvärldens förmåga att se, hantera och granska komplexa skeenden bortom den omedelbara kommunikation som idag lätt får onyanserat utrymme är viktig att ta tillvara i samhället. Forskare kan bidra med ”factfulness”, insikt om och perspektiv på mer existentiella frågor. Det är också viktigt att akademin verkar för faktatilliten i samhället, för bibehållet förtroende. Hur säkra det vetenskapliga hantverket? Hur samverka med omgivande samhället så att allmänhetens och politikers vägval bottnar i vetenskapligt och kunskapsbaserat arbete?

Rektorerna vid Stockholms och Uppsala universitet har under de senaste åren gjort särskilda satsningar på mångvetenskaplig forskning om rasism, integration och diskriminering. Varför det? Under detta seminarium diskuterar de medverkande bakgrunden till dessa särskilda satsningar och om universitetens roll i samhället i dessa utmanande tider som kräver mer mångvetenskaplig forskning inom humaniora och samhällsvetenskap än någonsin tidigare.


Att skydda mänskliga rättigheter i teori och praktik,

5 Juli kl. 8-9

Anna-Sara Lind, Morten Kjaerum (direktor Raoul Wallenberg institutet i Lund) och Jenny Ehnberg medverkar:

Mänskliga rättigheter regleras i allt fler rättighetskataloger, i en allt mer komplicerad regelstruktur. För att mänskliga rättigheter skall kunna bli verkningsfulla och inte bara ”ord på papper” gäller att vi förstår vad rättigheterna betyder, vad deras materiella innehåll är. För att sedan kunna förverkliga rättigheterna krävs också att vi finner vägar att omsätta dem i praktiken. Det sker genom bl.a. det förvaltningsrättsliga regelverket på lokal, regional och nationell nivå. I detta seminarium problematiseras möjligheter som ”human rights by design” medför för förverkligandet av mänskliga rättigheter i en svensk kontext. Betydelsen av statistiskt underlag för att kunna tillse att rättigheterna respekteras och förverkligas på lokal, regional och nationell nivå diskuteras. Detta blir än viktigare när det handlar om de mest utsatta i vårt samhälle.


Länsstyrelsernas seminarium om mänskliga rättigheter.

5 juli kl. 11.00

Medverkande:

Anna-Sara Lind
Morten Kjaerum
Tobias Rahm
Med flera

Diskussionen tar sin utgångspunkt i det nationella målet för mänskliga rättigheter och regeringens nationella strategi. Avsikten är att ge en mångfacetterad helhetsbild av centrala aktörers uppgifter och arbetssätt för att förverkliga Sveriges internationella konventionsåtaganden. En viktig frågeställning är hur vi kan stärka sammanhållningen i en regional och lokal kontext.

Nyheter från 2017