Horizon 2020-projekt lyfter forskning om migration

2017-11-14

Var 2015 års flyktingkris en kris i fråga om flyktingar i sig eller en fråga om EU:s interna gränser, politisk polarisering och brist på krishantering? Flera faktorer pekar mot det senare, bla Brexit, EU-Turkiet överenskommelsen och återinförandet av interna nationsgränser.

Detta Horizon 2020 projekt tar sig an att studera denna fråga med utgångspunkt i elva olika länder och med 14 olika partners, där partners från Irak, Libanon och Turkiet ingår.

Projektet, som fått namnet Respond ”Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond” är det första att beviljas inom humaniora vid Uppsala universitet, pågår under december 2017 – november 2019 och omfattar åtta forskningspaket som berör mottagningspolicyn inom EU-länderna och samstämmigheten i dessa policyn.

Pressrelease

Webbsida

Nyheter från 2017