Styrgrupp

ANNA-SARA LIND

Vetenskaplig ledare

Professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten interagerar med rättsutvecklingen i välfärdsstatens juridik samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet.

Anna-Sara Linds profilsida

MARTHA MIDDLEMISS LÉ MON

Föreståndare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS).

Forskare i religionssociologi med intresse för civilsamhälle samt religiösa organisationer som aktörer inom välfärdsområdet. Forskare inom programmet The Impact och Religion

Forskningskoordinator vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Martha Middlemiss Lé Mons profilsida

Senast uppdaterad: 2023-04-13