Vetenskapligt råd 2020-2022

Välfärd, Hälsa och Välmående

Önver Cetrez, Religionspsykologi, teologiska institutionen
Annika Nilsson, Förvaltningsrätt, juridiska institutionen

Familj, Genus och Demografi

Pia Karlsson Minganti, Ethnologi, Stockholms universitet
Emin Poljarejvic, Islamisk filosofi och teologi/ religionssociologi, teologiska institutionen

Migration och Medborgarskap

Rebecca Thorburn Stern, Folkrätt, juridiska institutionen
Katarina Westerlund, systematisk teologi med livsåskådningsforskning

Demokrati, Kommunikation och Media

Mia Lövheim, Religionssociologi, teologiska institutionen
Karin Borevi, Statsvetenskap, Södertörns högskola

Sekularitet, Sekularism och Mänskliga rättigheter

Per Erik Nilsson, Religionshistoria och religionssociologi, teologiska institutionen
Victoria Enkvist, Offentlig rätt, juridiska institutionen

Vetenskap, Kunskap och Utbildning

Malin Löfstedt, Etik och religions didaktik, teologiska institutionen
Ulf Zachariasson, Religionsfilosofi, teologiska institutionen

Senast uppdaterad: 2021-03-18