ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS: STUDIES IN RELIGION AND SOCIETY

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Studies in Religion and Society är en Acta-serie som publicerar forskning kopplad till CRS. Alla titlar finns tillängliga att köpa via Uppsala universitets online-shop, och flertalet finns fria för nedladdning via Diva (se lista nedan).

STUDIES IN RELIGION & SOCIETY

Editors: Martha Middlemiss Lé Mon & Anders Sjöborg

Senast uppdaterad: 2022-02-22