Networks and Impact Initiativ

Institutet för Pentekostala Studier

Institutet för Pentekostala Studier är ett samarbete mellan Centrum för mångvetenskaplig forskning om Religion och Samhälle (CRS), Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi för att främja forskning om pentekostalismen i Sverige och i världen.

Pentekostal kristendom, eller ”pingstkarismatisk” som är en mer vardaglig term, är idag världens näst största kristna tradition med ca 600 miljoner medlemmar och anhängare. Majoriteten av de pentekostala kristna finns i globala Syd men växer också i Europa och Nordamerika. Forskningen om pentekostalismen är ett expanderande fält och berör både religionsvetenskap och samhällsvetenskap.

Genom Institutet för Pentekostala Studier samverkar CRS och ALT med det europeiska forskarnätverket Glopent (European Research Network on Global Pentecostalism) och finns med i nätverkets styrgrupp. Institutet för Pentekostala Studier driver gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser och erbjuder därigenom resurser och miljö för alla som forskar med ämnen som har anknytning till pentekostal kristendom.

Seminarieprogram för höstterminen 2023 hittar du här

För kontakt och för att finnas med på sändlista för utskick, skriv till samuel.asberg@teol.uu.se (Samuel Åsberg, administratör för IPS och doktorand inom systematisk teologi vid Uppsala universitet).

IPS Network

IPS Network är ett forskarrum på webben som drivs av Pingst – arkiv och forskning. Där presenteras referensmaterial, källor, aktuell information, samt erbjuds rum för interaktion och kunskapsutbyte med intresset för pentekostalism som nav.

Sedan 2014 finns böcker, uppsatser, tidskrifter och outgivna dokument om Pingströrelsen och andra pentekostala rörelser på IPS Network. Verken i detta elektroniska bibliotek är extra svåra att få tag på eller, enligt våra bedömningar, extra viktiga. Dessa görs tillgängliga med författarnas explicita tillstånd. IPS Network administreras av Magnus Wahlström på Pingst FFS. IPS Network hittar du här. 

Funerals as a social phenomenon in past and present

Funerals are a phenomenon that occurs over 90 000 times per year (on average 250 per day) in Sweden and which everyone is faced with at some point. This makes funerals, and what occurs in connection with these, to a social field which touches everyone over time and therefore provides a unique opportunity to gain knowledge of and understand society and its changes. In addition studies in the field of funerals are conducted from a number of different disciplines.

During the 1990s at the Centre for Theology and Religious studies at Lund University, a number of larger research projects focussing on funerals were conducted. Since then, in Sweden further research has been conducted, but surprisingly few larger projects in the field have been carried out. The aim of the network is to address the lack of research by bringing together researchers who have carried out, are undertaking or planning research within the field and to do this in collaboration with practitioners in the area such as funeral directors and cemetary management. Research can cover funerals historically as well as in the present day, and the scientific starting points can be, for example, sociological, anthropological, ethnographic as well as political scientific, juridical and architectural.

For information on the network and activities contact coordinator Magdalena Nordin, LIR, Gothenburg University (magdalena.nordin@lir.gu.se) or CRS director Martha Middlemiss Lé Mon (martha.middlemiss@teol.uu.se).

Network for the Historical Study of National Christianities

Inom forskning traderas ofta en bild av folkhemmet som ett upplyst och sekulärt projekt, där välfärd, framtidsoptimism, renhet och byggande av rejäla bostäder innebar ett nytt Sverige i kontrast till det gamla som präglades av fattigdom, trångboddhet, förtryck och religion. Föreliggande nätverk vill nyansera denna förenklade berättelse. Det moderna Sverige tog aldrig avstånd från kristendomen. Det handlade snarare om att nya politiska krafter och sociala skikt i stället för gammalt "katekesplugg” ville ha en kristendom som förmedlade etik, solidaritet och idealism. Sedan länge hade präster och lärare tillsammans representerat det så kallade läroståndet. Under 1920-talet trädde dock folkskollärare fram som den segrande delen av detta lärostånd, med en liberal och medborgerligt syftande kristendomsuppfattning utifrån Jesus som en etisk och moralisk förebild. Under 1930-talet skulle det inom Svenska kyrkans prästerskap formeras en bred motreaktion mot denna liberala kristendom, till förmån för uppskattning av ämbete, kyrklig hierarki och sakrament. Folkskolan skulle dock ända fram till 1960-talet fungera som kyrka för en annan kristendom. Denna folkhemskristendom är förvånansvärt outforskad och kommer i detta projekt analyseras som uttryck för ett försök att skapa en svensk värdegrund, och jämföras internationellt med liknande projekt.

Network for the Historical Study of National Christianities är ett nätverk består av seniora och juniora forskare inom utbildningshistoria, historia och kyrkohistoria.  
Nätverkets aktiviteter är för närvarande finansierade och ordnade med stöd från CIRCUS

För information om nätverket och aktiviteterna kontakta coordinator Urban Claesson, urban.claesson@teol.uu.se.

MIGRATION AS A LEGAL AND POLITICAL PROCESS: A NETWORK FOR MIGRATION RESEARCHERS AT UPPSALA UNIVERSITY

Migration as a legal and political process is a cross-cutting initiative where several faculties and departments collaborate to improve and deepen current specialist competence on migration at Uppsala University.

Migration is one of the major social challenges of our time. This was highlighted not least by the migration crisis of 2015. Decision makers need a solid knowledge base in order to meet these challenges. The network brings together researchers from different disciplines who approach legal and political dimensions of migration in a number of ways. We also want to contribute to increased collaboration with non-academic actors (such as civil society organisations and authorities) to create the conditions for a more evidence-based debate on migration than is currently the case. Traditional migration research has often started from the notion of migration as movement in space, over borders. The perspective of this network on migration as a process is innovative in that our starting point is that where a person is not necessarily decisive for her migration status – time, for example, plays an important role in the identification of who is counted as a migrant, as well as where, how and why this is the case.

Network activities are currently supported and funded by CIRCUS

For more information on the network and activities organised by the network contact coordinator: Rebecca Thorburn Stern, Department of Law, or CRS director Martha Middlemiss Lé Mon 

CRS RESEARCH INITIATIVE ON CLIMATE CHANGE POLICY AND SOCIAL TRANSITION

Climate change is recognized as one of the greatest challenges for humankind. In international policy and law, the call for climate governance to safeguard living conditions for future generations has become increasingly acute. This is not only a matter of preventive mitigation of climate change through addressing its causes, and thereby securing justice and equity between current and future generations. It is also a question of human and social adaptation to climate change in present day societies. The call for action is in line with the United Nations Sustainable Development Goal 13 of taking urgent action to combat climate change and its effects. More specifically the targets of this goal are focused on integration of climate change measures into national policies, improvement of education, awareness-raising and institutional capacity with regard to aspects of climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warnings. These targets call for climate change research within the social sciences and humanities.

Climate change is recognized to affect every country on every continent, disrupting national economics and affecting lives and livelihoods everywhere, often affecting peoples and societies already in a vulnerable situation. That brings about questions of individual rights and responsibilities, and calls for new and innovative models of governance with wide stakeholder participation and collaboration, as well as new means of education and awareness-making. Combating climate change is consequently a challenge for policy, governance and law, but also for each and every individual, thus relating to ethics, religion and behavioral science, etc. Traditional structures and fundamental norms have to be reassessed. Social science and human scientific research can contribute to a positive development in this sense. Research and development connected to climate change has traditionally been much tied to natural scientific and technological fields, pushing for a need for more scientific evidence and insights as well as technical innovations to solve the climate change challenge. The current Swedish research policy recognizes that social sciences and humanities have been under prioritized, and emphasizes the essential contributions of social science and humanities in the increased understanding of societal challenges in meeting complex societal challenges of today.

In the network we have gathered researchers from departments of theology, political science, behavioral sciences and law to act as a core group facilitating research collaboration and development between researchers from different scientific disciplines within our already existing research networks. This also means collaboration with research partners in natural scientific fields and with other universities, as well as with non-academic external partners. The aim is that this forum will lead to the development of several cross-disciplinary research projects with central focus on climate change policy and social transition and where the social scientific and humanities perspectives will have a central role. The proposed network will promote the collaboration of the university and our research with civil society and climate change governance stakeholders today. Such collaboration has the potential of strengthening relevance and impact of academic research in society, a potential that is especially important in new and complex societal challenges such as climate change.

For more information on the initiative and activities organised by the network contact coordinator: Annika Nilsson,  or CRS director Martha Middlemiss Lé Mon.

RESEARCH INITIATIVE: HUMAN RIGHTS IN SWEDEN AT LOCAL LEVEL

Many researchers at Uppsala University work with issues of Human Rights. Many ofour researchers also contribute to teaching on human rights both at the university and at various external events. We want to see knowledge of this research reaching more people, being communicated to wider society and being put to practical use. The field of human rights is, in itself interdisciplinary and a number of researchers at this broad university are involved in research which directly or indirectly has to do with human rights. At the Centre for multidisciplinary research on religion and society (CRS) we have therefore chosen to initiate a research network which focuses on Human rights at local level in Sweden. Within this initiative we are working with seminars, research and collaboration.

The following are examples of questions we are working with: How do human rights relate to the realisation of local government? What impact do conventions and national legislation have in the 21 regions and 290 local authorities which are responsible for the implementation of human rights? The realisation of the public mission is facing new challenges at local level, as a result of globalisation and internationalisation, but also as a result of an altered political culture and unclear boundaries between the private and the public. The decentralised Sweden (local authorities and regions) are de facto the Sweden which to the largest extent is responsible for realising these rights. But this part of the public sector is not built to bring about individual human rights, but is rather by its very nature more focused on prioritising the public and being of value for society at large.

The role of the public authorities is today more multifaceted and pluralistic in its nature, which becomes visible at local level. The realisation of human rights changes. Today it happens based on new parameters which did not exist when Sweden, for example, implemented the European convention in the mid 1990s.

This development actualises important ethical, legal and political considerations. How society responds to these questions influences how we understand democracy and the realisation of the constitutional state, but also how the legitimacy is expressed in the meeting between individual, collective and the public.

For more information on the initiative and activities organised by the network contact coordinator Victoria Enkvist, Department of Law, Uppsala university (victoria.enkvist@jur.uu.se) eller Anna Sara Lind, Scientific leader at CRS (anna-sara.lind@jur.uu.se). 

Last modified: 2023-09-15