Ongoing research at CRS

Banal (Non)Religion

Banal (Non)Religion: Secular Imaginaries in Contemporary Pop-Culture

In this project, we will answer the question of how secular imaginaries and worldviews are transmitted in popular culture through analysis of podcasts, comedy, films as well as qualitative interviews. Importantly, we aim to explore three key themes: 1) anti-religious discourse present in humorous expressions which mocks or expresses indifference towards religion, 2) the irrelevance or sidestepping of religion in depictions of death, a topic which in the past has been heavily associated with religious institutions and rituals, and 3) science as a central component in secular worldviews which is often posed as in opposition to religion.

Läs mer om projektet här.

Äldre kvinnors frivilligarbete

Äldre kvinnors frivilligarbete: en mixed methods-studie av resurser, värderingar och praktiker i en religiös och en humanitär organisation

Syftet med detta projekt är att skapa kunskap om resurser, värderingar och praktiker som formar och utmärker äldre kvinnors ideella arbete i Sverige. Projektet fokuserar kvinnor födda 1940–1955.

Projektets design kombinerar en enkätstudie av ett representativt befolkningsurval inom åldersgruppen och fallstudier med observationer och intervjuer av ca 40 kvinnor, som aktivt utför ideellt arbete i tre Svenskkyrkliga församlingar samt tre Röda Korskretsar i mindre samhällen och landsbygd. Valet av dessa organisationer möjliggör ett fördjupat studium av betydelsen av genus, kulturell och religiös bakgrund samt värderingar för att forma och upprätthålla ideellt engagemang i två av Sveriges största civilsamhälleliga organisationer, och vilka lärdomar som genom detta kan vinnas för framtiden.

Läs mer om projektet här.

GAPS - EU-projekt om återvändandeprocessen för migranter i Europa

EU-projektet GAPs ska bidra till en effektiv och samordnad återvändandeprocess för migranter i Europa.

EU och dess medlemsstater står inför många svåra utmaningar när det gäller att återsända avvisade asylsökande och "illegala" migranter till deras ursprungs- eller tredje land. Omkring en tredjedel av de avvisade asylsökande i EU återvänder till sina ursprungsländer – varav färre än 30 procent gör det frivilligt.

Läs mer om projektet här

Artificial Intelligence, democracy and human dignity

The research project is intended to create a clearer idea of which effects artificiall intelligence may have, in terms of rights, ethics, world views and sociala institutions at a global level. 
 
Read more abput the project here

Contributivism

Contributivism is the idea that economic contribution grounds political influence in the form of franchise. This project investigates institutional embodiments and political prospects of this idea in the EU today.
 
Read more about the project here

PENTECOSTAL MIGRANTS IN SECULAR SWEDEN: INFLUENCES AND CHALLENGES

Migration is one of the most pressing political and social issues in contemporary Sweden. With migration, religion has also become more visible. How does religious migration influence the Swedish secular society?

Read more about the project here

REALIZING RIGHTS OF NATURE: SUSTAINING DEVELOPMENT AND DEMOCRACY

Our project, Realizing Rights of Nature: Sustaining Development and Democracy, is part of the effort to examine issues relevant to the UN’s global sustainable development goals identified in Agenda 2030. '

Read more about the project here.

PENTECOSTALISM AND SOCIAL MEDIA IN BRAZIL: FAITH AND THE DIGITAL PRODUCTION OF GENDERED, RACIALISED AND CLASS-BASED PENTECOSTAL BODIES

This project therefore aims to examine the intersections between gender, race and class in the online identity construction of Pentecostal converts in Brazil, as well as the connection between the construction of such identities online and their impact on Pentecostal men and women’s sense of agency and authenticity in the offline world.

Read more about the project here

THE ARTIFICIAL PUBLIC SERVANT

The researchers are examining the issue of accountability from a philosophical and legal perspective in relation to automated or AI-controlled decision making in public administration.

Läs mer om projektet här (på engelska)

Rationality in the Flesh

The research project is intended to investigate the hypothesis that the body has its own kind of rationality. 
 
Read more about the project here
 

A Thematical Study of the Significance of Imagination for the Alchemical Project

Detta forskningsprojekt avser att identifiera samt filosofiskt analysera och utvärdera fantasins betydelse för alkemins framväxt och utveckling under olika tidsperioder. Projektet anknyter till diskussionen om potentiella kontaktytor respektive motsatsförhållanden mellan religion och naturvetenskap.

Läs mer om projektet här (på engelska)

Last modified: 2023-12-04