EVENEMANG 2019

EVENts 2019

  • Presentation av projektet för Grundlagsenheten på Justitiedepartementet under rubriken "AI och grundlagen", Stockholm 28/3 2019
  • Seminarium p fördjupningskurs på juristprogrammet vid Uppsala universitet, med titeln "Artificiell intelligens", Uppsala 9/9 2019
  • Deltagande vid konferensen "Cogito Ergo Sum? AI in Japan and Sweden", Linköpings universitet, 24/9 2019
  • Deltagande vid "Konferensen Guds rike" under rubriken "AI och människovärdet - utmaningar och möjligheter", Stockholm 24/11 2019