Svenska kyrkan: både sedd och osynlig

Ny bok lyfter fram svenska kyrkans olika roller.

Länk till nyhet om boken Sedd men osedd.

Under bokmässan 2016 så samtalade Anders Vejryd (ärkebiskop emeritus och en av bokens redaktörer) och Björn Wiman (DN:s kulturchef och medförfattare) med utgångspunkt i boken. 

Se "Vad ska vi med kyrkan till?" på Youbube

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Välkommen till CRS - ett Centre of Excellence!

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) – är en centrumbildning vid Uppsala universitets Teologiska fakultet som bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser.

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 60-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner främst vid Uppsala universitet.


Folkyrkan - sedd men osedd

Seminarium den 1 februari 2017 13.15-16, Engelska parken, hus 1-0062.

Folkkyrkans dilemman i en ny tid behandlas i ett seminarium kring den nyutkomna boken Sedd men osedd – om folkkyrkans paradoxala närvaro inför 2020-talet. I seminariet medverkar flera av bokens författare och redaktörer.