Arvsrätt enligt shiaislam

Impact-forskaren Mosa Sayed har skrivit en bok som behandlar de shia- och sunnimuslimska arvssystemen genom såväl historiska händelser som dagens tolkningar och utmaningar, med ambitionen att identifera och förklara de huvudsakliga skillnaderna dem emellan.

Arvsrätt enligt shiaislam: en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Välkommen till CRS - ett Centre of Excellence!

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) – är en centrumbildning vid Uppsala universitets Teologiska fakultet som bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser.

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 60-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner främst vid Uppsala universitet.


Nya gästforskare på CRS under 2017