Death, Life and Laughter: Esseys on religion in honour of Douglas Davies

Födelse, död och de ritualer som tar oss däremellan har mycket att säga om mänskligheten och vår vilja att förstå oss själva. Detta görs bäst genom interdisciplinärt arbete, och Douglas Davies arbete är ett sällsynt exempel på detta. Denna bok är en hyllning till Davies arbete och ger kritiska kommentarer på de frågor han adresserar, genom bidrag från välrenomerade internationella forskare - däribland Impact-forskarna Anders Bäckström och Martha Middlemiss Lé Mon.

Läs mer här

Death, Life and Laughter

Death, Life and Laughter: Esseys on religion in honour of Douglas Davies

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Välkommen till CRS - ett Centre of Excellence!

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) – är en centrumbildning vid Uppsala universitets Teologiska fakultet som bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser.

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 60-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner främst vid Uppsala universitet.


Invitation and Call for papers
 

The second international conference on:
The Impact of Religion Challenges for Society, Law and Democracy

Uppsala University, Sweden, April 24-26th 2018

  • Suggestions for special thematic sessions are welcome; please send an email to info@crs.uu.se by May 31st 2017

  • Deadline for the submission of abstracts (max 200 words): October 31st 2017 


Nya gästforskare på CRS under 2017