Svenska kyrkan: både sedd och osynlig

Ny bok lyfter fram svenska kyrkans olika roller.

Länk till nyhet om boken Sedd men osedd.

Under bokmässan 2016 så samtalade Anders Vejryd (ärkebiskop emeritus och en av bokens redaktörer) och Björn Wiman (DN:s kulturchef och medförfattare) med utgångspunkt i boken. 

Se "Vad ska vi med kyrkan till?" på Youbube

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Välkommen till CRS - ett Centre of Excellence!

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) – är en centrumbildning vid Uppsala universitets Teologiska fakultet som bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser. CRS forskare medverkar i utveckling och genomförande av kurser med anknytning till den forskning som bedrivs.

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 60-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner främst vid Uppsala universitet. Ytterligare ett antal forskningsprojekt är knutna till CRS. Fokus för verksamheten är religiös och social förändring i Sverige, Europa och globalt.

Här på CRS hemsida hittar du information om den forskning vi bedriver, för närvarande med fokus på IMPACT-programmet, publikationer relaterade till vår forskning, samt kurser som utvecklats i anslutning till forskningen. Här hittar du också vår krönika där forskare knutna till verksamheten regelbundet diskuterar aktuella ämnen relaterade till frågor som rör religion och samhälle.