Religion, Human Rights and Education

Religion, Human Rights and Education ger ett interdeciplinärt perspektiv på intersektionen mellan religion, mänskliga rättigheter och utbildning.

Kan religiösa ritualer, sånger och byggnader vara en del av det offentliga skolsystemet? Kan studenter som utbildar sig till vårdyrken hävda samvetsfrihet för att unvdika att utföra vissa vårdinsatser, med hänvisning till religionsfriheten? Vad tänker unga människor i skolor på olika kontinenter om mänskliga rättigheter, och har religion något med det att göra? 

Läs mer här

Religion, Human Rights and Education
Anders Sjöborg & Hans-Georg Ziebertz (red.)

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Välkommen till CRS - ett Centre of Excellence!

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) – är en centrumbildning vid Uppsala universitets Teologiska fakultet som bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser.

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 60-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner främst vid Uppsala universitet.


The second international conference on

The Impact of Religion
Challenges for Society, Law and Democracy

Uppsala University, Sweden, April 24-26th 2018

Invitation and Call for papers

Deadline for the submission of abstracts (max 200 words): October 31st 2017

The conference is hosted by The Impact of Religion Programme and Uppsala Religion and Society Research Centre at Uppsala University. 

Information on abstract format and delivery, programme, registration, venue etc. will soon be available. 


The Nordic conference 

Exhausted Women – Exhausted Welfare
Religion and minorities in the transformations of gender and welfare


will take place the 23-24th of November 2017 at Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS), The Humanities Theatre, English Park campus area, Uppsala University, Uppsala, Sweden

Information and Call for papers

Registration is open - register here
For questions regarding the conference, please contact Professor Ninna Edgardh: ninna.edgardh@teol.uu.se 


Öppna seminarier på CRS under hösten 2017 


Nya gästforskare på CRS under 2017

Sabina Hadžibulić, Impact postdoc, september 2017-januari 2019
Ann af Burén, Impact postdoc, september 2017-januari 2019
Emir Mahieddin, Impact postdoc, april 2017-augusti 2018
Ekaterina Grishaeva, Ryssland, februari-oktober 2017
Bodil Lodberg, Danmark, februari 2017
Damian Guzek, Poland, 2016- juni 2017