Svenska kyrkan: både sedd och osynlig

Ny bok lyfter fram svenska kyrkans olika roller.

Länk till nyhet om boken Sedd men osedd.

CRS stafettkrönika

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Välkommen till CRS - ett Centre of Excellence!

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) – är en centrumbildning vid Uppsala universitets Teologiska fakultet som bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser. CRS forskare medverkar i utveckling och genomförande av kurser med anknytning till den forskning som bedrivs.

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 60-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner främst vid Uppsala universitet. Ytterligare ett antal forskningsprojekt är knutna till CRS. Fokus för verksamheten är religiös och social förändring i Sverige, Europa och globalt.

Här på CRS hemsida hittar du information om den forskning vi bedriver, för närvarande med fokus på IMPACT-programmet, publikationer relaterade till vår forskning, samt kurser som utvecklats i anslutning till forskningen. Här hittar du också vår krönika där forskare knutna till verksamheten regelbundet diskuterar aktuella ämnen relaterade till frågor som rör religion och samhälle.